ur. 19.11.2015r.

Wice Młodzieżowy Zwycięzca Europy `2016
Zwycięzca Polski Młodzieży `2016
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Kwalifikacja na Cruft `s `2017
II BIS Puppy, Multi BOB Puppy
PRA - clear
FN - clear
HD A - wolna od dysplazji
0/0 - rzepki zdrowe
PRA, RD, Cataracta - wolna
profil DNA