ur. 20.11.2015r.Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Champion Litwy
BIS Junior III
BOJ x 2, Zw.Mł. x 2
BOS, CACIB
Multi BOB Puppy
FN - clear
AON - clear
HD A - wolna od dysplazji
0/0 - rzepki zdrowe
PRA, RD, Cataracta, Glaucoma - wolna (certyfikat ECVO 03.03.2017r.)
.....