Bundesjugendsieger'2014, Mł.Zw.Niemiec'2014, Mł.Zw.Beneluxu'2014, Zw.Klubu'2014, Cruft's'2015 Qualification x 2
BIS Junior, BIS Junior III, BIS Junior IV, BOG x 2, II BOG, Multi BOB & BOB Junior, CACIB Multi Mł.Ch, Ch.PL,
SO EXIGE XilanderSECRET WITH EXIGE XilanderZw.Młodzieży, CWC
SUPERB AS EXIGE Xilander