W wieku 1,5 roku - migawki z wystaw w 2012r..
W wieku 11 miesięcy, pierwsza wystawa w klasie młodzieży i pierwszy sukces.
8,5 miesiąca
6 miesięcy
4 miesiące
3 miesiące
8 tygodni
7 tygodni
5 tygodni
21 dni
8 dni
Z rodzeństwem (z żółtą wstążeczką).
Z mamą i rodzeństwem - 3 dni
(Florka ma żółtą wstążeczkę)